សៀវភៅណែនាំអំពីការដំឡើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់/ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Walk-In

សៀវភៅណែនាំអំពីការដំឡើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់/ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Walk-In

ការណែនាំនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ព័ត៌មាន និងការណែនាំរបស់អ្នក។ទោះបីជាមិនមានការកំណត់ទិសដៅតែមួយអនុវត្តចំពោះគ្រប់ស្ថានភាពក៏ដោយ។ការណែនាំជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនអាចជួយក្នុងការដំឡើង។សម្រាប់ការដំឡើងពិសេស សូមទាក់ទងរោងចក្រ។

ការត្រួតពិនិត្យលើការដឹកជញ្ជូន

បន្ទះនីមួយៗនឹងត្រូវបានសម្គាល់នៅរោងចក្រ កំណត់ជញ្ជាំង កម្រាល និងបន្ទះពិដាន។ផែនការជាន់ត្រូវបានផ្តល់ជូនដើម្បីជួយអ្នក។

សូមចំណាយពេលពិនិត្យប្រអប់បន្ទះទាំងអស់ មុនពេលចុះហត្ថលេខាលើការដឹកជញ្ជូន ដោយធ្វើការកត់សំគាល់ពីការខូចខាតណាមួយនៅលើសំបុត្រដឹកជញ្ជូន។ប្រសិនបើ​ការ​ខូចខាត​លាក់​កំបាំង​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ សូម​រក្សា​ទុក​ប្រអប់ ហើយ​ទាក់ទង​ភ្នាក់ងារ​ក្រុមហ៊ុន​ដឹកជញ្ជូន​ភ្លាមៗ ដើម្បី​ចាប់ផ្តើម​ការ​ត្រួតពិនិត្យ និង​ទាមទារ។សូមចាំថា ទោះបីជាយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងរឿងណាមួយក៏ដោយ។
វិធីដែលយើងអាចធ្វើបាន នេះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។

ការគ្រប់គ្រងបន្ទះ

បន្ទះរបស់អ្នកត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាលក្ខណៈបុគ្គលមុនពេលដឹកជញ្ជូន ហើយបានផ្ទុកក្នុងស្ថានភាពល្អ។ ការខូចខាតអាចកើតឡើង ប្រសិនបើមិនបានដោះស្រាយឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ខណៈពេលកំពុងផ្ទុក និងដំឡើងការដើរចូលរបស់អ្នក។ប្រសិនបើដីសើម ចូរជង់បន្ទះនៅលើវេទិកា ដើម្បីជៀសវាងការប៉ះដី។ប្រសិនបើបន្ទះត្រូវបានដាក់ក្នុងកន្លែងផ្ទុកខាងក្រៅ គ្របដោយបន្ទះការពារសំណើម។ពេល​កាន់​បន្ទះ​រក្សា​វា​ឱ្យ​រាបស្មើ​ដើម្បី​ការពារ​កុំឱ្យ​មាន​ស្នាម​ប្រឡាក់ និង​ចៀសវាង​ការ​ដាក់​នៅ​គែម​ជ្រុង​របស់​វា​។តែងតែប្រើថាមពលមនុស្សឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីលុបបំបាត់ការចាត់ចែងខុស ឬទម្លាក់បន្ទះ។